meaning in Turkish

1. means (synonym):

Güzel yazıldığına inanılan alın yazısı, kara yazı karşıtı

class / type;

Noun

Syllables;

ak yazı