meaning in Turkish

1. means (synonym):

Akıntısı olmayan; cereyansız

pronounce

:

class / type;

adjective

Syllables;

akın-tı-sız