meaning in Turkish

1. means (synonym):

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı; usçuluk, akliye, akliyecilik, rasyonalizm, deneycilik karşıtı

pronounce

:

class / type;

Noun felsefe

Syllables;

akıl-cı-lık

2. means (synonym):

Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu; akliye, rasyonalizm

class / type;

toplum bilimi

3. means (synonym):

Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti; rasyonalizm

class / type;

toplum bilimi