meaning in Turkish

1. means (synonym):

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"Fransızca abracadabra"

Syllables;

ab-ra-ka-dab-ra

2. means (synonym):

Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü

class / type;