meaning in Turkish

1. means (synonym):

Avustralya yerlisi

pronounce

:

class / type;

Noun Proper

Origin;

"Fransızca aborigène"

Sample sentence;

"Derken Avustralya'nın yerli halkı olan Aborjin kabilelerinden birine rastlar."

Syllables;

abor-jin