meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma; sürdürüm

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"Fransızca abonnement"

Sample sentence;

"Elektrik abonmanı."

Syllables;

abon-man

2. means (synonym):

Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart

class / type;

3. means (synonym):

Abone olma durumunu gösteren belge

class / type;