meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse; sürdürümcü

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"Fransızca abonné"

Sample sentence;

"Bu derginin üç bin abonesi var."

Syllables;

abo-ne

2. means (synonym):

Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse)

class / type;

adjective Metaphor