meaning in Turkish

1. means (synonym):

Madenleri toz hâline getirmeye yarayan küçük, çelik havan

class / type;

Noun jeoloji

Origin;

"Fransızca abich"

abiş (2)

1. means (synonym):

“Ağabeyciğim” anlamında kullanılan bir söz

class / type;

Noun slang

Sample sentence;

"İstanbul’un pırpırlılar argosunda ağabeyciğim karşılığında abiş denilirdi."