meaning in Turkish

1. means (synonym):

Eski Türklerde ölmüş kimselerin heykel vb. suretleri

class / type;

Noun

2. means (synonym):

Deri veya başka bir maddeden kesilen resim, heykel vb. şekiller

class / type;

3. means (synonym):

► abaküs

class / type;

mimarlık

abak (2)

1. means (synonym):

► sayı boncuğu

class / type;

Noun matematik

Origin;

"Fransızca abaque"

2. means (synonym):

Matematik ve mühendislikte en az iki değişken değerin yer aldığı, meselelerin kolayca çözülmesini sağlamak üzere çizilmiş olan eğrilerden oluşan bir tür tablo veya grafik

class / type;