meaning in Turkish

1. means (synonym):

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"Fransızca abat-jour"

Sample sentence;

"Sofranın üzerindeki lambanın kırmızı abajurundan süzülen ziya içinde iri mavi gözleriyle, kumral saçlarıyla harikulade güzel görünüyordu."

Syllables;

aba-jur

2. means (synonym):

Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba

class / type;

Sample sentence;

"Etajerin sağında bir telefon, ortasında bir heykel, solunda bir abajur."