emtia ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mal. "(Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça emtiʿa


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-tia