emrivaki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Oldubitti. "(başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça emr + vāḳiʿ


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-ri-va-ki