ne demek?

► oldubitti

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça emr + vāḳiʿ"

Kullanımı;

"Bir emrivaki ile karşılaştığım için kabul edebilmiştim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

em-ri-va-ki