emretti patrik efendi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birinin yersiz bir buyruğuna karşı kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-ret-ti pat-rik efen-di