emredebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Emretme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Emretmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-re-de-bil-mek