emre muharrer senet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bono. "(Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-re mu-har-rer se-net