empresyonizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İzlenimcilik. "(doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca impressionnisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
emp-res-yo-nizm