emperyalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca impérialisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-per-ya-lizm