emperyalist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca impérialiste


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-per-ya-list