ne demek?

İnanılmaz, güvenilmez olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

em-ni-yet-siz