emniyet düğmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Patlayıcı ve yanıcı aletlerin güvenle kullanılmasına yardımcı olan, kullanıldığı zaman açık, kullanılmadığında da kapalı tutulan düğme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-ni-yet düğ-me-si