emniyet amiri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlçenin genel güvenliğinden kaymakama karşı sorumlu olan görevli

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-ni-yet a-mi-ri