emniyet şeridi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvenlik şeridi. "(otoyollarda kesiksiz çizgiyle belirlenen ve en sağ şeritte bulunan, acil durumlarda cankurtaran, itfaiye, polis vb. araçların gidebilmesi için ayrılmış yol bölümü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-ni-yet şe-ri-di