emmim dayım kesem elimi soksam yesem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kimsenin rahatça harcayabileceği para, başkalarının verdiği değil kendisinin kazandığı paradır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-mim da-yım ke-sem eli-mi sok-sam ye-sem