emmi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amca. "(Babanın erkek kardeşi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿamm

İlişkili birleşik kelimeler; "emmi kızı" "emmi oğlu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
em-mi