emme basma tulumba ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hem çeken hem de ileten tulumba, alavere tulumbası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
em-me bas-ma tu-lum-ba