emirname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazılı buyruk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça emr + Farsça nāme


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mir-na-me