emirber ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Emir eri. "(Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça emr + Farsça -ber


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mir-ber