emişmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı olarak emmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağılmadan önce koyunlar kuzular tarafından gizlice emilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-miş-mek