emekliye ayırmak veya çıkarmak veya çıkartmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kanuna göre aylık bağlayarak bir görevliyi görevinden ayırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mek-li-ye a-yır-mak veya çı-kar-mak veya çı-kart-mak