emek olmadan yemek olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışıp kazanmak gerekir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mek ol-ma-dan ye-mek ol-maz