emebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Emme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Emme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-me-bil-mek