eme seme yaramamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

işe yaradığı kabul edilmemek, makbule geçmemek, takdir edilmemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-me se-me ya-ra-ma-mak