emanet eşeğin yuları gevşek olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kimseye emanet edilen şeyin o kimse tarafından iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ma-net e-şe-ğin yu-la-rı gev-şek olur