emanetçi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ücret karşılığı eşyayı koruyan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görevi geçici olarak üstlenen

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ma-net-çi