elvermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetmek, yetecek kadar olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygun gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-ver-mek