elti eltiye eş olmaz arpa unundan aş olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri beklenemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-ti el-ti-ye eş ol-maz arpa unun-dan aş ol-maz