elmek neyin kısaltması / açılımı nedir?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektronik posta. "(bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasında elektronik bilgi iletişimi, e-posta)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bilişim, kısaltma"

kelimesinin kökeni; ELektronik MEKtup


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-mek