ellilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde elli tane bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Elli yaşında olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Elli kuruş veya elli lira değerinde para

İlişkili birleşik kelimeler; "açık ellilik" "ağırellilik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
el-li-lik