ellişer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elli sıfatının üleştirme sayı sıfatı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her defasında ellisi bir arada olan, her birine elli


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-li-şer