elleri veya ellerin dert görmesin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ellerine sağlık` anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-le-ri ve-ya el-le-rin dert gör-me-sin