elle tutulur gözle görülür veya dille anlatılır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çok belirgin, çok açık


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-le tu-tu-lur göz-le gö-rü-lür veya dil-le an-la-tı-lır