eliptik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elips ile ilgili, elips biçiminde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca elliptique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısaltılmış, eksiltili

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lip-tik