elips ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca ellipse

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eksilti. "(Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lips