elinin altında olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

her zaman kolayca alınıp yararlanılabilecek yerde ve yakınlıkta "(olmak)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

hazırda bulundurmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-nin al-tın-da ol-mak