elini sürmemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

eliyle dokunmamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

hiç karışmamak, bir şey yapmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi kendine yakıştırmayarak tenezzül etmemek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

ilgi göstermemek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-ni sür-me-mek