elini belli etmek veya göstermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kâğıt, okey vb. oyunlarda elindeki kâğıdı veya taşı, oynayanlara belli edecek biçimde sözle, işaretle açıklayıp oynamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-ni bel-li et-mek veya gös-ter-mek