elifin hecesi var gündüzün gecesi var ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kolay ve düzgün başlayan bir iş hep öyle sürüp gitmez, güçlüklerle ve aksaklıklarla da karşılaşılabilinir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-fin he-ce-si var gün-dü-zün ge-ce-si var