elifi elifine ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tam, tam olarak, noktası noktasına

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-fi e-li-fi-ne