elemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak, elekten geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınav veya yarışma yoluyla en iyileri seçmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İpliği elemgeden geçirip yumak yapmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yarışmacıyı yarışma dışı bırakmak, elimine etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-le-mek