elektrostatik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektriklenmiş cisimler üzerinde elektriği denge durumunda inceleyen fizik dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrostatique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrikle ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "elektrostatik serpme"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ros-ta-tik